Main Menu

ΕΠΟΠ 2019: Τα νέα σενάρια για προσλήψεις στο Στρατό και η ρύθμιση ΟΒΑ.

Το σενάριο της πρόσληψης ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις διακινήθηκε ως πληροφορία πολλές φορές την τελευταία διετία, ειδικά από το Γενικό Επιτελείο Στρατού και την προηγούμενη ηγεσία του.

Τρεις με τέσσερις φορές ετησίως, σε συνεννόηση και με το επιτελείο του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου υπήρχε διαρροή στον Τύπο ότι ετοιμάζονται προσλήψεις ΕΠΟΠ ή ότι μελετάται αύξηση της θητείας ή ακόμα και θητεία γυναικών.

Αντίθετος ειδικά με τα δυο τελευταία ενδεχόμενα ήταν σταθερά η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ κι έτσι παρά τα επανειλημμένα δημοσιεύματα, δεν προχώρησε το σχέδιο των προσλήψεων, ούτε φυσικά η αύξηση της θητείας.

Ωστόσο οι ανάγκες των Ενόπων Δυνάμεων σε προσωπικό είναι πραγματικές.

«Χρειάζονται προσλήψεις μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού”, δήλωσε πριν λίγες ημέρες ο αναπληρωτής υπουργός Παναγιώτης Ρήγας.

Με δραματικά μειωμένο προϋπολογισμό όμως πώς θα γίνουν προσλήψεις; Με αυτό το σκεπτικό το ενδεχόμενο προσλήψεων ΕΠΟΠ μοιάζει να απομακρύνεται. Άλλωστε ΕΠΟΠ δεν εέχουν προσληφθεί για πολλά χρόνια.

Αντί των ΕΠΟΠ τα τελευταία χρόνια γίνονται προσλήψεις ΟΒΑ, οι οποίοι είναι με τριετές συμβόλαιο.

Το συμβόλαιο αυτό έρχεται να επεκτείνει η διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ που έχει δει το φως της δημοσιότητας, αλλά είναι άγνωστο πότε θα κατατεθεί στην Βουλή.

ΟΒΑ 2019 στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ

Η διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ για τους ΟΒΑ, επιτρέπει την παράταση της θητείας τους για τρια χρόνια. Δηλαδή τους δίνει το δικαίωμα να υπηρετήσουν για έξι συνολικά χρόνια.

Οι ΟΒΑ είναι πιο «οικονομικοί» καθώς με το νόμο 4472/2017 ο βασικός μισθός των ΟΒΑ είναι 1079 ευρώ μεικτά. 

Κάπως έτσι είχαν ξεκινήσει και ο σημερινοί ΕΜΘ, με προσλήψεις ΟΠΥ (Οπλιτών Πενταετούς Υποχρέωσης όπως ονομαζόνταν τότε) που στη συνέχεια έγιναν ΕΠΥ (Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης) και στο τέλος ΕΜΘ (Εθελοντές Μακράς Θητείας).

Η προωθούμενη διάταξη επιτρέπει επιλέον την μετάταξη των ΟΒΑ στις Ειδικές Δυνάμεις.

Όλα αυτά βέβαια μπορούν να έχουν εφαμρογή μόνο οταν ψηφιστεί το νομοσχέδιο.

Προς το παρόν δεν έχει καν κατατεθεί στην Βουλή. Το νομοσχέδιο θα πρέπει αρχικά να βγει στη διαβούλευση και αφού γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στη συνέχεια να κατατεθεί στην Βουλή.

Ο χρονικός ορίζοντας εάν τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα, εκτιμάται πως θα είναι όχι νωρίτερα από τον ερχόμενο Μάιο με Ιούνιο.

«1. Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, με το βαθμό που φέρουν.

Η παραπάνω τριετής περίοδος μπορεί να παραταθεί για τρία (3) επιπλέον έτη. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων ισχύουν και για τους εφέδρους, εφόσον αυτοί έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες και δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία εκπλήρωσής τους.

2. Η ανακατάταξη των οπλιτών και η επανακατάταξη των εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.

Κατ’ εξαίρεση, ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων – Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) είναι δυνατόν να υπηρετούν και όσοι εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο – Σώμα για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς.

Ομοίως, είναι δυνατόν ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ να μεταφερθούν ή να μεταταγούν στις Ειδικές Δυνάμεις – ΟΥΚ.

Η ανακατάταξη ή επανακατάταξη και η μεταφορά των ΟΒΑ γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου.».

2. Στην παρ. 4 του ν. 1911/1990 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Πριν να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, κατανέμεται στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων με γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, ανάλογα με τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων, ο αριθμός των θέσεων των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης που προκηρύσσεται κάθε φορά.».

3. Στην παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 η περίπτ. γ΄ αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτ. η΄ ως εξής:

«γ. Εφόσον υποβάλλουν αίτηση διακοπής, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την έναρξη της τελευταίας αναληφθείσας στρατιωτικής τους υποχρέωσης.

η. Εφόσον δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που απαιτείται για να υπηρετήσουν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων – Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), με την επιφύλαξη της περίπτ. β΄ της παρ. 14.».

4. Στο άρθρο 13 του ν. 1911/1990 προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Οι ήδη υπηρετούντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων ή οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος, για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς, που επιθυμούν να υπηρετήσουν ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων – Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), εφόσον:

α. ολοκληρώσουν επιτυχώς την απαιτούμενη προς τούτο εκπαίδευση, μεταφέρονται ή μετατάσσονται στις Ειδικές Δυνάμεις – ΟΥΚ από τον Κλάδο ή το Όπλο – Σώμα, για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς, αντίστοιχα, που υπηρετούν, προς εκπλήρωση της τελευταίας αναληφθείσας υποχρέωσής τους,

β. δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την ως άνω εκπαίδευση, εξακολουθούν να υπηρετούν ως ΟΒΑ στον Κλάδο ή το Όπλο – Σώμα, για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς, που ανακατατάχθηκαν ή επανακατατάχθηκαν, προς εκπλήρωση της τελευταίας αναληφθείσας υποχρέωσής τους.».

Πηγή: armyvoice.gr