Main Menu

Πόση άδεια δικαιούστε εάν ψηφίζετε στην επαρχία.

Λιγότερο από μία εβδομάδα έμεινε για τις εκλογές και πολλοί είναι εκείνοι που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Έτσι δικαιούνται μία, δύο, ή τρεις εργάσιμες ημέρες.

Βάσει χιλιομετρικής απόστασης δικαιούνται άδεια η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

-Όσοι εργάζονται 5 ημέρες δικαιούνται: Αυτοί που θα μετακινηθούν από 200-400 χλμ., 1 εργάσιμη ημέρα. Αυτοί που θα μετακινηθούν από 401χλμ. και άνω, 2 εργάσιμες ημέρες, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

– Όσοι εργάζονται 6 ημέρες δικαιούνται: Αυτοί που θα μετακινηθούν από 100-200 χλμ., 1 εργάσιμη ημέρα.

– Αυτοί που θα μετακινηθούν από 201-400 χλμ., 2 εργάσιμες ημέρες

– Αυτοί που θα μετακινηθούν από 401χλμ. και άνω, 3 εργάσιμες ημέρες

Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση, ο αριθμός ημερών άδειας, θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.

Ολόκληρη η απόφαση παρακάτω:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 106 και της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ/τος 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’116), όπως έχουν εκ νέου κωδικοποιηθεί με το π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’57).

2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 56/2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α’97).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’/98), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’168), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’221), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας» (Α’40).

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

8. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/ 14.06.2019 εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

2. Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χορηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προσωπικού των υπόχρεων της παρ.1 της παρούσας στον τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την επιστροφή του από αυτόν, καθορίζεται ως ακολούθως:

Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

δ) Σε όσους μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Β. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Σε όσους μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

3. Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, η Κυριακή 7 Ιουλίου 2019 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας.

4. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2019

Σημείωση ΔΕΝ:

1. Για τις Βουλευτικές Εκλογές ισχύει το ΠΔ 26/12, με το οποίο έχουν κωδικοποιηθή σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (ΦΕΚ 57/Α/15-3-2012). Στο ΠΔ αυτό έχουν γίνει τροποποιήσεις και με τον Ν. 4406/16 (ΔΕΝ 2016 σ. 1101), με τον οποιο ορίζεται ότι το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, με τον Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α/18 καί ΔΕΝ 2018 σ. 1170 (1174), με τον Ν. 4604/19 (ΦΕΚ 50/Α/19 και ΔΕΝ 2019 σ. 650) και με τον τελευταίο Νόμο 4610/19 άρθρο 249 (ΔΕΝ 2019 σ. 762).

2. Για την σύμπτωση των ημερών αδείας εκλογών με ημέρες αναπαύσεως έχουμε γράψει στο ΔΕΝ 2012, τεύχος 1604 σ. 810 επ.

Υποστηρίζονται δύο απόψεις:

Κατά την πρώτη, με την οποία συντάσσεται και το ΔΕΛΤΙΟΝ, όταν η ημέρα εκλογικής αδείας συμπέσει με ημέρα αναπαύσεως (6η ημέρα της εβδομάδος επί πενθημέρου ή και ημέρα αναπληρωματικής αναπαύσεως λόγω απασχολήσεως κατά Κυριακήν), τότε δεν πρέπει να χορηγηθεί και η ημέρα της εκλογικής αδείας, αφού ο μισθωτός είναι ήδη ελεύθερος και ευρίσκεται σε θέση να μεταβεί ή να επιστρέψει από τον τόπο όπου ψηφίζει.

Κατά την δεύτερη, χορηγείται η άδεια χωρίς να εξετάζεται αν οι ημέρες αυτές εξυπηρετούν πράγματι την μετάβαση και επιστροφή στον και από τον τόπο ψηφοφορίας, αφού η διάταξη ομιλεί περί «εργασίμων» ημερών, ενώ οι ημέρες αναπαύσεως δεν είναι εργάσιμες για τον μισθωτό.

3. Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών δεν δικαιούνται εκλογικής αδείας αφού ψηφίζουν στον τόπο κατοικίας τους (κληρώνονται από τους καταλόγους του οικείου εκλογικού διαμερίσματος).

Όσον αφορά την απουσία των μελών Εφορευτικών Επιτροπών την επομένη ημέρα της ψηφοφορίας (λόγω καθυστερήσεως κατά την διαλογή των ψήφων) ή και κατά την Κυριακή της ψηφοφορίας αν είναι γι’ αυτούς εργάσιμη (κρίνεται ότι οφείλεται σε ανυπαίτιο κώλυμα) βλ. την Εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας (ΔΕΝ 2019, τεύχος 1751 σ. 772).

Δεν θεωρείται ότι η απουσία αυτή οφείλεται σε ανυπαίτιο κώλυμα για τον Γραμματέα του Δικαστικού Αντιπροσώπου, αφού η παρουσία του στις εκλογές δεν επιβάλλεται ως υποχρεωτικό καθήκον από τον Νόμο.