Main Menu

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ξάνθη, GR
10°
Μελωδικός 105.7 Super88 Radio

Ποιες μειώσεις φόρων σχεδιάζει η κυβέρνηση για το 2020.

Σε μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή θα προχωρήσει η κυβέρνηση με το φορολογικό νομοσχέδιο που προτίθεται να φέρει στη Βουλή τον Σεπτέμβριο.

Στο πλαίσιο της θεωρίας ότι χαµηλότεροι φορολογικοί συντελεστές οδηγούν σε περισσότερες επενδύσεις και θέσεις εργασίας ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής µειώνεται από το 28% στο 24% από τα φετινά κέρδη και ο συντελεστής φορολόγησης των µερισµάτων µειώνεται, επίσης, από τα φετινά κέρδη, δηλαδή µερίσµατα που θα διανεµηθούν το 2020, από το 10% στο 5%. Για τα κέρδη του 2020 και των επόµενων ετών έρχεται νέα µείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από το 24% στο 20%.

Με τις παραπάνω παρεµβάσεις ο συνολικός φορολογικός συντελεστής των επιχειρηµατικών κερδών που διανέµονται περιορίζεται από το 35,2% στο 24%. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η µείωση αυτή δεν ωφελεί µόνο τις µεγάλες επιχειρήσεις. Ωφελεί κατά κύριο λόγο τις µικροµεσαίες.

Στο φορολογικό νομοσχέδιο που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή τον Σεπτέµβριο θα περιλαµβάνονται και οι υπόλοιπες δεσµεύσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας για τη συνολική ελάφρυνση της οικονοµίας και της κοινωνίας γενικότερα από την υπερφορολόγηση. Πιο συγκεκριµένα:

1.Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων.

Ο εισαγωγικός συντελεστής για τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους αγρότες θα διαµορφωθεί επίσης στο 9% ενώ ο ανώτατος στο 42% από 45% που είναι σήµερα. Το νοµοσχέδιο θα προβλέπει τη διατήρηση του αφορολόγητου ορίου στα 8.636 ευρώ και εισαγωγικό συντελεστή 9% (από 22% σήµερα). Ο πρώτος φορολογικός συντελεστής θα αφορά εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ, ενώ πάνω από αυτόν θα υπάρχουν τουλάχιστον 5 φορολογικά κλιµάκια. Αυτό σηµαίνει ότι ο φόρος εισοδήµατος για έναν µισθωτό χωρίς παιδιά µε ετήσιο εισόδηµα 10.000 ευρώ, από 300 ευρώ που ανέρχεται σήµερα, θα µειωθεί στα 122,76 ευρώ. Θα έχει δηλαδή φορολογικό όφελος της τάξης των 177,24 ευρώ.

2.Φόρος εισοδήµατος ελεύθερων επαγγελµατιών.

Η φορολογία για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τις ατοµικές επιχειρήσεις µε εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ προβλέπεται ότι θα µειωθεί κατά 60%. Ο πρώτος φορολογικός συντελεστής προβλέπεται να µειωθεί από το 22% στο 9%. Σήµερα ελεύθερος επαγγελµατίας φορολογείται για εισόδηµα 20.000 ευρώ µε συντελεστή 22% και πληρώνει στην Εφορία 4.400 ευρώ. Με τις αλλαγές που προωθούνται ο φόρος για τον ανώτερο επαγγελµατία θα περιοριστεί στα 3.100 ευρώ. ∆ηλαδή θα έχει ένα συνολικό όφελος της τάξης των 1.300 ευρώ ετησίως.

3.Μείωση σε ορίζοντα 4ετίας του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 22% και του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 11% µε παράλληλη διατήρηση του υπερµειωµένου συντελεστή 6%.

Από τη µείωση των συντελεστών θα υπάρξει µια µείωση των λιανικών τιµών των προϊόντων και υπηρεσιών που βαρύνονται µε τον κανονικό συντελεστή (π.χ. καύσιµα, ηλεκτρικές συσκευές, τηλεπικοινωνίες) κατά 1,7% και των προϊόντων και υπηρεσιών που βαρύνονται µε τον µειωµένο συντελεστή (εστίαση, τρόφιµα) κατά 1,8%.

4.Σταδιακή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύµατος.

Το τέλος επιτηδεύµατος επιβάλλεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήµατος.

5.Θέσπιση έκπτωσης 40% από τον φόρο εισοδήµατος ή τον ΕΝΦΙΑ για τις δαπάνες ενεργειακής, αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης των ακινήτων.

Προϋπόθεση για την παροχή της σχετικής έκπτωσης φόρου θα είναι ο ιδιοκτήτης να έχει λάβει τα νόµιµα παραστατικά, όπως αποδείξεις και τιµολόγια παροχής υπηρεσιών από τους τεχνίτες της οικοδοµής ή τις επιχειρήσεις πώλησης των δοµικών υλικών. Μάλιστα, υπάρχει η σκέψη στο οικονοµικό επιτελείο η έκπτωση φόρου που δικαιούται ο φορολογούµενος να πιστώνεται στον φορολογικό του λογαριασµό για απόσβεση τις επόµενες χρονιές στην περίπτωση που δεν τους προκύπτει φορολογική οφειλή κατά το φορολογικό έτος που έγιναν οι δαπάνες για την αναβάθµιση των ακινήτων. Σύµφωνα µε τη θεωρία, πίσω από το µέτρο το δηµοσιονοµικό κόστος για τη συγκεκριµένη φοροαπαλλαγή πρόκειται να καλυφθεί από τον περιορισµό της παραοικονοµίας στον κλάδο της οικοδοµής, που βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

6.Πάγωµα για τρία χρόνια του ΦΠΑστις παραδόσεις νεόδµητων ακινήτων.

Οι παραδόσεις νεόδµητων ακινήτων κάθε είδους, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε όχι, θα βαρύνονται µε φόρο µεταβίβασης, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή 3% επί της αντικειµενικής αξίας ή του τιµήµατος που αναγράφεται στο συµβόλαιο, όποιο από τα δυο είναι το υψηλότερο.

7.Αναστολή για τρία χρόνια του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα.

Ο φόρος έχει ήδη ανασταλεί έως το τέλος του έτους και θα ανασταλεί εκ νέου, ενώ η κυβέρνηση θέλει σε διαβούλευση µε τους θεσµούς να προχωρήσει στην πλήρη κατάργησή του ως ανεφάρµοστου. Υπενθυµίζεται ότι ο φόρος βαρύνει τον πωλητή του ακινήτου και επιβάλλεται µε συντελεστή 15% επί της διαφοράς της τιµής πώλησης και της τιµής κτήσης του ακινήτου

Πηγή πληροφοριών: ” Έθνος”