Την προώθηση του θεσμού της ηλεκτρονικής κάρτας εργαζομένου ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο που θα στοχεύει στον έλεγχο της  υπερωριακής  απασχόλησης «προδίδοντας» την υποδηλωμένη εργασία.

Η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας στον ιδιωτικό τομέα θα αφορά σε πρώτη φάση μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, με στόχο να επεκταθεί σε όλο το φάσμα της ιδιωτικής οικονομίας.

Με γνώμονα την ανάσχεση του φαινομένου της ψευδούς δηλωμένης μερικής απασχόλησης και των απλήρωτων υπερωριών, η κάρτα θα διαπιστώνει σε πραγματικό χρόνο το αληθές ωράριο απασχόλησης του μισθωτού στην πράξη.

Τα προσωπικά δεδομένα που θα καταγράφονταν στην κάρτα θα βασίζονταν στις μετρήσεις του ηλεκτρονικού ρολογιού παρουσίας προσωπικού (ωρομέτρηση και διαβίβαση στοιχείων με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο στο ΙΚΑ).

Μάλιστα δεν αποκλείεται να προβλεφθεί ψηφιακή σύνδεση της νέας ηλεκτρονικής κάρτας  μισθωτών με το σύστημα «Εργάνη», όπως άλλωστε θα συμβεί και με το σύστημα της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.