Main Menu

Σημαντικές πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ξάνθης για τις πλημμύρες-Τι να προσέχετε που τηλεφωνείτε.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης συμβουλεύει αναφορικά με το φαινόμενο των πλημμυρών και των αιφνίδιων πλημμυρών:

Οι πλημμύρες είναι η πιο συχνή και διαδεδομένη φυσική καταστροφή. Μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, σε οποιοδήποτε μέρος με καταστροφικά αποτελέσματα σε περιουσίες και ζωές.

Βασικές αρχές ασφάλειας

Οι καταιγίδες, δηλαδή η πτώση μεγάλου όγκου νερού σε μικρό χρονικό διάστημα είναι δυνατό να πλημμυρίσουν τις αστικές αλλά και παράκτιες περιοχές. Στην ενδοχώρα, οι πλημμύρες μπορούν να συμβούν σε πεδιάδες, κοντά σε ποταμούς, ρέματα, ρυάκια, ακόμα και σε ξεροπόταμους.

Σε αστικές περιοχές η γη έχει χάσει την ικανότητά της να απορροφά ποσότητες νερού, καθώς οι αγροί έχουν μετατραπεί σε αστικούς δρόμους. Όταν συμβαίνει αυτό, οι δρόμοι και οι λεωφόροι μετατρέπονται σε ποταμούς που κινούνται γρήγορα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι να κάνουμε, πριν, κατά την διάρκεια και μετά από μια πλημμύρα.

 Πριν την πλημμύρα

Καθορίστε το ύψος στο οποίο βρίσκεται η περιουσία σας προκειμένου να προσδιορίσετε εάν οι προβλεφθείσες πλημμύρες μπορεί να επηρεάσουν το σπίτι σας. Μετακινείστε τον ηλεκτρικό πίνακα και άλλους μετρητές πάνω από το όριο πλημμύρας που έχει καθοριστεί για την οικία σας. Μετακινείστε συσκευές και πολύτιμα αντικείμενα από τα υπόγεια ή από μέρη τα οποία επηρεάζονται άμεσα από την πλημμύρα.

Μάθετε πώς να κλείνετε τις παροχές του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού στο σπίτι σας.

 Να έχετε ένα σχέδιο

Καταστρώστε ένα σχέδιο εκκένωσης. Φροντίστε ώστε όλα τα μέλη της οικογένειας σας να γνωρίζουν που να κατευθυνθούν σε περίπτωση πλημμύρας. Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τρόπους επικοινωνίας της οικογενείας σε περίπτωση που κάποιο μέλος της αποκοπεί.

Φροντίστε ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις της οικίας σας καθώς και το σχέδιο εκκένωσης.

Προετοιμάστε ένα κουτί προμηθειών για μία έκτακτη ανάγκη.

 Κατά την διάρκεια

Να είστε σε επαγρύπνηση καθώς ανεβαίνει η στάθμη του νερού και πλημμυρίζουν λεωφόροι, γέφυρες και περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Όταν υπάρξει προειδοποίηση για πλημμύρα πάρτε τα κάτωθι μέτρα:

  • Εκκενώστε το χώρο σας προς περιοχή υψηλότερου υψομέτρου αμέσως εάν σας ζητηθεί.
  • Απομακρυνθείτε από πλημμυρισμένες περιοχές ακόμα και αν το νερό δείχνει να υποχωρεί.
  • Μην περπατάτε, κολυμπάτε ή οδηγείτε σε κινούμενο νερό.
  • Χρησιμοποιείστε φακό αντί για κεριά.
  • Να είστε σε επαγρύπνηση για ξαφνικές πλημμύρες.

 Μετά την πλημμύρα

  • Έχετε το νου σας στα παιδιά έτσι ώστε να μην παίζουν κοντά σε νερά υψηλής στάθμης, σε αγωγούς αποστράγγισης, σε ρέματα και οχετούς.
  • Πετάξτε τρόφιμα που μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με νερό από την πλημμύρα ή φαγητό προς κατανάλωση το οποίο δεν είχε ψυχθεί σε ασφαλή θερμοκρασία. Χρησιμοποιείστε νερό από ασφαλείς πηγές (όπως εμφιαλωμένο νερό) μέχρι να γνωρίζετε ότι το νερό βρύσης δεν είναι μολυσμένο.
  • Πριν εισέλθετε σε σπίτι που έχει καταστραφεί από μια πλημμύρα:

Κλείστε τον διακόπτη παροχής ρεύματος μέχρι τα νερά να έχουν υποχωρήσει σχετικά από την οικία. Ελέγξτε για διαρροή φυσικού αερίου. Εξετάστε το σπίτι για κινδύνους από πυρκαγιά. Εξετάστε τα πατώματα, πόρτες, παράθυρα και τοίχους για ρωγμές ή άλλες ζημιές προκειμένου να είστε σίγουροι ότι το σπίτι δεν κινδυνεύει από κατάρρευση.

Η επίγνωση κινδύνου και η γνώση των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας

σώζει ζωές και περιουσίες.

Μάθε και προστάτεψε τον εαυτό σου και τους άλλους.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης

Τηλέφωνα Ανάγκης: 199 – 112*

*Η κλήση στο 112 παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του καλούντος (https://www.civilprotection.gr)

Ο Αν. Διοικητής

Αναστάσιος Γ. Τοπαλίδης

Επιπυραγός