Main Menu

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ξάνθη, GR
Μελωδικός 105.7 Super88 Radio

Σημαντικές συμβουλές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης για αποφυγή πυρκαγιών σε οικίες από μέσα θέρμανσης.

Αγαπητοί συντοπίτες, Σε λίγες ημέρες ο χειμώνας θα κάνει την εμφάνισή του και μαζί του δυστυχώς, εμφάνισή θα κάνουν και οι πυρκαγιές σε κατοικίες. Κάθε έτος εκδηλώνονται στη χώρα μας περίπου 4.000 πυρκαγιές σε κατοικίες (80-90 στον Νομό μας) με τις περισσότερες από αυτές να οφείλονται σε συσκευές και μέσα θέρμανσης.

Από τις πυρκαγιές αυτές χάνονται δυστυχώς ανθρώπινες ζωές αλλά και αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην κοινωνική και οικονομική σφαίρα.  Άξιο μνείας αποτελεί το γεγονός ότι οι πυρκαγιές αυτές (αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών) θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εάν όλοι εμείς τηρούσαμε κάποια ελάχιστα μέτρα ασφαλείας, όπως:

ΓΕΝΙΚΑ
 Μη χρησιμοποιείτε θερμάστρες ανοικτού τύπου με γυμνή φλόγα.  Να αποφεύγετε συσκευές που έχουν ορατές ή εκτεθειμένες πυρακτωμένες επιφάνειες, όπως μαγκάλια κλπ.  Να τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή.  Να προτιμάτε επώνυμες κατασκευές που έχουν πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο.  Να προβαίνετε σε τακτική συντήρηση (τουλάχιστον κατ’ έτος).  Να τηρείται απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 1 μέτρου από εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, ξύλινα έπιπλα, χαλιά, ξύλινους τοίχους κλπ. Σε καμία περίπτωση μην τοποθετείτε τις θερμάστρες πάνω σε χαλιά.  Να επιλέγετε κατάλληλη θέση ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ανατροπής.  Επίσης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των θερμαστρών σε οδεύσεις διαφυγής- εξόδους κινδύνου και γενικά σε χώρους που τυχούσα δυσλειτουργία της συσκευής θα καταστήσει ανενεργή την έξοδο.  Τα υγρά καθαρισμού για ρούχα, δάπεδα και συσκευές, είναι γενικά εύφλεκτα. Μην ενεργοποιείτε τις συσκευές αμέσως μετά τη χρήση αυτών των υγρών, επειδή μπορεί να υπάρχουν ακόμη στο χώρο ατμοί τους. Επίσης, μην τοποθετείτε τις θερμάστρες σε χώρους όπου αποθηκεύονται υγρά καύσιμα, άλλοι εύφλεκτοι ατμοί ή εύφλεκτα αέρια.  Τα παιδιά εντυπωσιάζονται μπροστά στη θέα της φωτιάς, γι’ αυτό και αρέσκονται να παίζουν με αυτή, μη γνωρίζοντας τους κινδύνους.  Πριν φύγετε από το σπίτι σας, ελέγξτε αν υπάρχουν αναμμένες θερμάστρες.  Οι καμινάδες πρέπει να είναι καλά στερεωμένες, να διαθέτουν σπινθηροπαγίδες (π.χ. σίτα μεταλλική) και να είναι καλά μονωμένες με πυράντοχα υλικά.  Οι συσκευές και οι καπναγωγοί πρέπει μα καθαρίζονται και να ελέγχονται περιοδικά από εξειδικευμένο προσωπικό.  Σχεδιάστε και εξασκηθείτε στην εκκένωση της οικίας σας σε περίπτωση πυρκαγιάς.  Ο πυροσβεστήρας αναμένεται να συνδράμει σημαντικά σε κάποια δύσκολη στιγμή. Διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτόν. Ο πυροσβεστήρας συστήνεται να είναι ξηρής σκόνης ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 21Α-113Β-C και κατάλληλος για κατάσβεση πυρκαγιών παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος.  Η εγκατάσταση έστω και φορητών (απλών) πυρανιχνευτών, αν και δεν επιβάλλεται σε όλες τις κατοικίες από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, θα σημάνει συναγερμό σε περίπτωση φωτιάς.  Ομοίως συστήνεται η τοποθέτηση φορητών ανιχνευτών αερίου εφόσον στο χώρο τοποθετούνται θερμάστρες υγραερίου- φυσικού αερίου.  Τέλος, συστήνεται η τοποθέτηση ανιχνευτών μονοξειδίου του άνθρακα, στις περιπτώσεις χρήσης καυσίμων.

ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΖΑΚΙ Η ΣΟΜΠΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ-ΠΕΛΕΤ
ΓΕΝΙΚΑ
 Να προτιμάτε επώνυμες κατασκευές που έχουν πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο.  Το στερεό καύσιμο να μην έχει υγρασία.  Η εγκατάσταση να γίνεται από άτομα-συνεργεία που έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις.  Μη ρίχνετε εύφλεκτο υγρό, όπως βενζίνη, οινόπνευμα κλπ. για την ενίσχυση ή αναζωπύρωση της φωτιάς επειδή δημιουργούνται απότομα πολλές εστίες πυρκαγιάς, που μπορεί να μεταδοθούν σε διάφορα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά ή να κινδυνεύσετε και εσείς οι ίδιοι.  Όταν αφαιρείτε τη στάχτη από το τζάκι ή την σόμπα καυσόξυλων χρησιμοποιείτε ένα μεταλλικό φαράσι και προσέχετε να μην σας πέσουν αναμμένα κάρβουνα πάνω στα χαλιά και ποτέ να μην αδειάζετε τη στάχτη σε πλαστικό σκουπιδοτενεκέ.  Μην τοποθετείτε καθρέπτες πάνω από το τζάκι, ή κοντά στη σόμπα, επειδή προσελκύουν τα άτομα και πλησιάζουν χωρίς να το αντιλαμβάνονται κοντά στην φωτιά.  ΤΖΑΚΙΑ Τα προκατασκευασμένα τζάκια να στηρίζονται με κατάλληλο τρόπο ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα μετακίνησης.  Τα τζάκια από άλλα συμπαγή δομικά υλικά (σκυρόδεμα κλπ), πρέπει να στηρίζονται σε επαρκείς για το φορτίο κατασκευές, ελάχιστου δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 3 ωρών.  Απαιτείται επέκταση του δαπέδου κατασκευασμένης από πέτρα, σκυρόδεμα και άλλα πυράντοχα υλικά μπροστά και εκατέρωθεν του ανοίγματος του τζακιού.  Μην αφήνετε μικροαντικείμενα, στο περβάζι στο τζάκι. Είναι βέβαιο πως τα παιδιά θα πλησιάσουν να τα πάρουν.  Συστήνεται η τοποθέτηση πόρτας ή άλλου κατάλληλου μηχανισμού μπροστά από το άνοιγμα.

ΣΟΜΠΕΣ
 Ο όγκος του χώρου να είναι τουλάχιστον 15 κυβ. μέτρα με κατάλληλη διαστασιολόγηση και τοποθέτηση της συσκευής που θα επιτρέπει την σωστή ανακυκλοφορία του αέρα.  Αν το δάπεδο είναι ξύλινο ή είναι κατασκευασμένο από καυστά υλικά, τοποθετήστε τη σόμπα πάνω σε βάση ελάχιστου πάχους της τάξης των 5-10 εκατοστών, από πυράντοχα υλικά με ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 2 ωρών (μάρμαρο, σκυρόδεμα κλπ).  Η ανωτέρω βάση να εκτείνεται περιμετρικά της σόμπας σε απόσταση τουλάχιστον μισού μέτρου ενώ η επιφάνειά της πρέπει να καλύπτεται από μεταλλικό έλασμα ελάχιστου πάχους 0,62 χιλιοστών.  Αν η απόσταση μεταξύ βάσης σόμπας και δαπέδου είναι μικρότερη από 50 χιλιοστά, η σόμπα δεν πρέπει να τοποθετείται σε δάπεδο ξύλινο ή κατασκευασμένο από καυστά υλικά. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η κατασκευή να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. Επίσης, το δάπεδο να αντέχει το φορτίο της σόμπας.

ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΟΜΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΛΑΔΙΟΥ
 Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα την στεγανότητα των σωλήνων και των ρακόρ μήπως τρέχει πετρέλαιο στο πάτωμα.  Να χρησιμοποιείτε το καύσιμο που προτείνει ο κατασκευαστής.  Να ελέγχετε την καλή κατάσταση του μπεκ γιατί αν είναι χαλασμένα θα γίνει υπερχείλιση στο χώρο καύσεως.  Όταν θέλετε να κλείσετε τη σόμπα, κλείνετε απαραίτητα το διακόπτη παροχής.  Ποτέ να μην βάζετε καύσιμο στην σόμπα όταν είναι σε λειτουργία ή ζεστή.  Ποτέ μην προσπαθήστε να ανάψετε τη σόμπα, όταν μέσα στο καυστήρα της υπάρχει περισσότερη ποσότητα καυσίμου. Υπάρχει κίνδυνος να υπερθερμανθεί προκαλώντας πυρκαγιά ή να γίνει ακόμα και έκρηξη της δεξαμενής του καυσίμου.  Αν για τη λειτουργία της απαιτείται και ρεύμα να είστε προσεκτικοί με το άνοιγμα και το κλείσιμο του διακόπτη κατά το άναμμα και σβήσιμο της σόμπας.  Ποτέ μη ξεχάσετε το μοτέρ του ρεύματος σε λειτουργία ενώ η σόμπα είναι σβησμένη.  Μην την τοποθετείτε πάνω σε χαλιά.  Απαιτείται η ύπαρξη μηχανισμού ασφαλείας που δεν θα επιτρέπει την τροφοδοσία καυσίμου σε περίπτωση σβησίματος της φλόγας.

ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΟΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
 Μην τη χρησιμοποιείτε ποτέ χωρίς προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα.  Μην την τοποθετείτε πάνω σε χαλιά. Μπορεί να ανατραπεί και να προκαλέσει πυρκαγιά. Να προτιμάτε συσκευές που διαθέτουν ειδική ασφάλεια κλεισίματος που ενεργοποιείται σε περίπτωση ανατροπής.
 Κουρτίνες, τραπεζομάντιλα κλπ. να μην βρίσκονται κοντά στην ηλεκτρική σόμπα.  Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε σόμπες με αντίσταση που είναι ορατή γιατί αν και φθηνότερες είναι επικίνδυνες.  Σβήστε τη συσκευή όταν δεν είστε στο δωμάτιο ή κοιμόσαστε.  Η συσκευή να απέχει τουλάχιστον 1 μέτρο από οτιδήποτε μπορεί να καεί.  Ελέγχετε συχνά την κατάσταση των καλωδίων. Γυμνά καλώδια και ελαττωματικές πρίζες προκαλούν πυρκαγιά.  Μην ξεχνάτε πως ασφαλέστερες στη λειτουργία τους και πιο ακίνδυνες είναι οι ηλ. συσκευές με κυκλοφορία λαδιού (πχ. τα ηλ. σώματα). Παρόλα αυτά όμως, απαραίτητο είναι:  Να μην βάζετε πάνω στις συσκευές αυτές ρούχα, εσώρουχα, κάλτσες κλπ. να στεγνώνουν. Αν τα ξεχάσετε για αρκετή ώρα πάνω στην αναμμένη συσκευή θα αναφλεγούν.

ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
 Κατά το άναμμα αφού ανοίγετε τη στρόφιγγα της φιάλης να βάζετε και το κομβίο στην ανάλογη θέση.  Κατά το σβήσιμο κλείνετε τη στρόφιγγα της φιάλης και επίσης βάζετε το κομβίο στην ανάλογη θέση.  Μην ξεχνάτε πως οι πολλοί τύποι σομπών υγραερίου πρέπει να λειτουργούν με τον ειδικό ρυθμιστή χαμηλής πιέσεως.  Προσέχετε ώστε ο ελαστικός σωλήνας τροφοδοσίας του υγραερίου να μην είναι τσακισμένος.  Μην αφήνετε τη σόμπα αναμμένη μέσα στο δωμάτιο όταν κοιμόσαστε ή φεύγετε από το σπίτι. Διατηρείτε τη σόμπα μακριά από υγρασία.  Μην τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο.  Μην τη μεταφέρετε από δωμάτιο σε δωμάτιο αναμμένη.  Μην τοποθετείτε τη σόμπα κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα, ρούχα, πολυθρόνες κλπ.  Μην σκεπάζετε τη σόμπα κατά τη λειτουργία της με καλύμματα και μην απλώνετε πάνω σ’ αυτή ρούχα για στέγνωμα.  Μην την τοποθετείτε κοντά σε έπιπλα, κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά.  Κάνοντας αλλαγή της φιάλης, φροντίστε ώστε ο διακόπτης της φιάλης να είναι κλειστός, να μην υπάρχει κοντά φλόγα και κυρίως μην καπνίζετε.  Ορισμένες μεταβολές του χώρου εγκατάστασης μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή της θερμάστρας με δυσμενείς επιπτώσεις για την ασφάλειά σας.  Απαγορεύεται η εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σε υπόγειους χώρους, καθώς και ισόγειους, που επικοινωνούν απευθείας με υπόγειους χώρους.

ΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
 Μην ανάψετε σπίρτο, αναπτήρα, ηλεκτρικό φως κλπ. Σβήστε αμέσως κάθε γυμνή φλόγα.  Βεβαιωθείτε ότι κλείσατε καλά τη φιάλη.  Αερίστε καλά το χώρο και καλέστε αμέσως συντηρητή. Ακόμα μην ξεχνάτε κατά τους θερινούς μήνες (προκειμένου να την αποθηκεύεστε), να σκεπάσετε καλά τη σόμπα σας και ιδιαίτερα τον καυστήρα, για να τον προστατέψετε από την σκόνη. Ιστοσελίδα ενημέρωσης: https://www.fireservice.gr
Το κόστος πρόληψης είναι πολλαπλώς μικρότερο από αυτό της καταστολής και αποκατάστασης

Η επίγνωση κινδύνου και η γνώση των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας σώζει ζωές και περιουσίες.

Μάθε και προστάτεψε τον εαυτό σου και τους άλλους.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης Τηλέφωνα Ανάγκης: 199 – 112

Ο Αν. Διοικητής Χρήστος Ι. Γκίγκης Επιπυραγός