Main Menu

Ποιοί πωλητές αποφασίστηκε να συμμετέχουν στο παζάρι της Ξάνθης το Σάββατο στις 2 και 9 Μαΐου.

Έχοντας υπόψη:
 • Την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/07-04-2020 (ΦΕΚ 1210 Β΄) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων –Υγείας-Εσωτερικών.
 • Την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10-04-2020 (ΦΕΚ 1299 Β΄) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών.
 • Την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26797/25-04-2020 (ΦΕΚ 1585 Β΄) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών.
 • Την με αριθ. πρωτ. 5/2020 από 18-03-2020 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 • Τις διατάξεις του υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.18154/14-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΨΚ465ΦΥΟ-Δ9Τ) εγγράφου του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος».
 • Την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10-04-2020 (ΦΕΚ 1299 Β΄) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Εσωτερικών, με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων».
 • Την με αριθ. πρωτ. 10077/30-4-20 απόφαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία για προληπτικούς λόγους και προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η αποφυγή μετακίνησης πωλητών από άλλους νομούς για τα δύο (2) επόμενα Σάββατα στις 02 Μαΐου 2020 και 09 Μαΐου 2020 και η υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης να λειτουργήσει μόνο με τη συμμετοχή των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών) του Νομού Ξάνθης.
 • Τη με αριθ. 1338/22238/02-09-2019 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης «περί ορισμού Αντιδημάρχων» και την ορθή επανάληψη της.
 • Την με αριθ. 1357/22533/03-09-2019 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης, «περί τροποποίησης της υπ’αριθμ. 1339/2019 Απόφασης Δημάρχου Ξάνθης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Λόγω της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι πωλητές οι οποίοι θα συμμετέχουν τις ημέρες Σάββατο 02 Μαΐου 2020 και Σάββατο 09 Μαΐου 2020, στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, είναι οι αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας συμμετεχόντων στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης το Σάββατο 02 Μαΐου 2020
Παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών
Α/Α Επώνυμο: Όνομα:
1 ΛΑΠΑΝΤΩΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
2 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
4 ΠΑΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6 ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΦΑΤΜΕ
7 ΧΑΜΗΤ ΡΑΧΜΙΕ
8 ΦΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
10 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΟΣΜΑΝ
11 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12 ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13 ΚΟΡΜΟ ΧΟΥΣΕΪΝ
14 ΧΟΤΖΑΡ ΙΣΜΑΗΛ ΦΑΤΜΕ
15 ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΔΗΡ ΝΟΥΡΗ
16 DIMITROVA DIMITRIVA
17 ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
18 ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
19 ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
20 ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΖΕΚΙΕ
21 ΧΟΤΖΑΡ ΓΙΟΥΛΤΖΑΝ
22 ΡΕΣΤΑ ΕΛΕΝΗ
23 ΡΕΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
24 ΑΝΤΩΝΑΡΑ ΜΟΣΧΟΥΛΑ
25 ΚΑΡΑ ΜΟΥΡΣΕΙΝ
26 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
27 ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ ΝΕΙΜΕ
28 ΚΑΡΑ ΕΜΙΝ ΝΟΥΡΙΕ
29 ΧΑΦΟΥΖ ΣΕΝΓΚΙΟΥΛ
30 ΧΑΒΟΥΖ ΧΑΣΑΝ ΜΑΜΟΥΤ ΝΑΣΙΔΕ
31 ΚΑΜΠΑ ΧΟΥΣΕΙΝ ΣΑΛΗ
32 ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ
33 ΡΕΦΗΚ ΟΓΛΟΥ   ΑΛΕΦ
34 ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΝΗ
35 ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ ΕΡΧΑΝ
36 ΙΜΑΜ ΕΦΕΝΔΗ ΙΡΦΑΝ
37 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ
38 ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΝΟΥΡΤΕΝΙΣ
39 ΜΟΥΣΑ ΝΕΒΗΝ
40 ΚΑΔΡΗ ΜΟΤΖΑΧΙΤ
Επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών
Α/Α Επώνυμο: Όνομα:
1 ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
2 ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
4 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
5 ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ
7 ΜΠΑΝΤΖΑ ΙΡΦΑΝ
8 ΤΣΙΡΟΖΙΔΟΥ ΖΩΗ
9 ΔΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
10 ΧΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
11 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12 ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13 ΜΠΟΖ ΡΙΤΒΑΝ
14 ΑΚΟΦΙΑΝ ΡΙΤΑ
Πίνακας συμμετεχόντων στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης το Σάββατο 09 Μαΐου 2020
Παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών
Α/Α Επώνυμο: Όνομα:
1 ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
2 ΚΑΡΑ ΧΑΛΗΛ ΜΙΖΑΦΕΡ
3 ΣΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ
4 ΣΙΟΥΤΑ ΧΑΪΔΩ
5 ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6 ΓΑΡΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ
7 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
9 ΖΟΥΜΠΡΕ ΣΕΒΤΖΑΝ
10 ΣΕΜΠΕΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
11 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
12 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
14 ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
15 ΧΟΤΖΑΡ ΙΣΜΑΗΛ ΧΑΛΙΜΕ
16 ΜΟΛΛΑ ΕΚΡΕΜ
17 ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΔΗΡ ΦΙΚΡΙΕ
18 ΜΟΥΜΙΝ ΧΑΣΑΝ ΜΟΥΜΙΝ
19 ΣΑΝΤΣΙΟ ΝΕΒΗΜ
20 ΜΠΑΡΚΑΝ ΑΣΪΕ
21 ΚΕΤΥΠΗΣ ΔΗΜΟΣ
22 ΓΚΙΡΙΤΛΗ ΦΑΤΜΕ
23 ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
24 ΚΟΜΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
25 ΚΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
26 ΖΕΡΒΑ ΠΑΓΩΝΑ
27 ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
28 ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29 ΓΚΙΡΕΤΛΗ ΜΟΥΜΙΝ
30 ΛΕΝΟΥΔΙΑ ΑΝΝΑ
31 ΜΠΑΪΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
32 ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
33 ΧΑΤΖΗ ΑΧΜΕΤ ΦΑΤΜΑ
34 ΒΙΔΟΥΡΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
35 ΜΠΕΣΗΜ ΟΓΛΟΥ ΕΡΝΟΥΡ
36 ΠΑΪΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
37 ΟΣΜΑΝ ΑΪΝΤΕΝ
38 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
39 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών
Α/Α Επώνυμο: Όνομα:
1 ΧΟΥΣΕΪΝ ΕΜΗΝ
2 ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΛΤΖΑΝ
3 ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4 ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5 ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΧΑΪΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
8 ΤΟΥΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
10 ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ ΕΡΤΑΛ
11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12 ΤΟΥΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων η λειτουργία των λαϊκών αγορών επιτρέπεται ως ακολούθως:
     α) Σε κάθε υπαίθρια αγορά, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).
     β) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
     γ) Απαγορεύεται η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας εφόσον αναφέρεται στην άδειά τους.
Επιπλέον, ως μέτρο πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά τα εξής:
 • Όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.
 • Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα.
 • Η μη συμμόρφωση των πωλητών με όλες τις σχετικές διατάξεις επισύρει την επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από το νόμο.
Επίσης, θα πρέπει να τηρείται απόσταση δύο (2) μέτρων ανά πελάτη έμπροσθεν του πάγκου εμπορευμάτων.
Η τοποθέτηση των πωλητών στη λαϊκή αγορά θα γίνει από την Υπηρεσία Ελέγχου του Δήμου Ξάνθης και με την επιμέλεια και ενημέρωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Ξάνθης, κ. Ιωάννη Ζερενίδη.
Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ξάνθης, θα συντονίσει και θα προβεί σε θερμομετρήσεις, και σε διανομή έντυπου υλικού πληροφόρησης, όπου θα αναγράφονται μέτρα αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, στα σημεία εισόδου των λαϊκών αγορών με ανάλογη παροχή συμβουλών κατά την διάρκεια λειτουργίας τους και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι σχετικές Π.Ν.Π.
Εντέλλεται η Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον συχνό καθαρισμό του χώρου, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων, την πλύση και απολύμανση του χώρου της λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης μετά το πέρας της λειτουργίας της.
Παρακαλούνται όλα τα αρμόδια όργανα ελέγχου για τη διαπίστωση των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10-04-2020 (ΦΕΚ 1299 Β΄) Κ.Υ.Α. να προβούν σε σχετικούς ελέγχους
Η απόφαση αυτή ισχύει από την υπογραφή της.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡ. ΤΣΕΠΕΛΗΣ