Main Menu

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ΠΑΕ Ξάνθη για εκκαθάριση του Συλλόγου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ξάνθη έχει ως εξής:

“Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 21ηΑυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, και, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, την ίδια ώρα στις 27 Αυγούστου 2020, στα γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου θέματος:

Ενδεχόμενη θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση θα έχουν όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων καταθέσουν, σύμφωνα με το καταστατικό, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με έγγραφη εξουσιοδότησή τους.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης”.