Main Menu

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Ξάνθη, GR
23°
Μελωδικός 105.7 Super88 Radio

Νέες εξελίξεις στη ΠΑΕ Ξάνθη: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και αλλαγή έδρας της εταιρείας.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση,
η οποία θα λάβει χώρα την 24ηΑυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., και, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, την ίδια ώρα στις 31 Αυγούστου 2020, στα γραφεία της
Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων 29ης εταιρικής χρήσης (1/7/2018-30/6/2019)
2. Υποβολή και έγκριση έκθεσης ΔΣ και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων της 29ης εταιρικής χρήσης (1/7/2018-30/6/2019)
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη από ζημία για την ανωτέρω χρήση
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη νέα χρήση (1/7/2019- 30/6/2020) από τον Κατάλογο των Συνεργαζόμενων Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ)
5. Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντος Μέλους του ΔΣ
6. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια δεκαεπτά και 0,50 ευρώ (2.000.017,50 €), με την έκδοση 182.650 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,95 € εκάστης
7. Μεταβολή της έδρας της Εταιρείας
8. Τροποποίηση των άρθρων3 (Έδρα) και 7 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού
9. Κωδικοποίηση του Καταστατικού
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση θα έχουν όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων καταθέσουν, σύμφωνα με το καταστατικό, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με έγγραφη εξουσιοδότησή τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης
μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης.
ΞΑΝΘΗ, 03 Αυγούστου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο