Main Menu

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Ξάνθη, GR
30°
Μελωδικός 105.7 Super88 Radio
ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ! Φωτιά ξέσπασε στην Ξάνθη στην περιοχή των λαχανοκήπων

Ξάνθη: Κοινή ερώτηση τριών Δημοτικών παρατάξεων στον Ηλία Ασκαρίδη για το χριστουγεννιάτικο διαδικτυακό χωριό.

Κύριε Πρόεδρε

Για άλλη μια φορά απασχόλησε την κοινή γνώμη της πόλης μας, μια ακόμα απευθείας ανάθεση – αυτή τη φορά στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης – η οποία προκάλεσε τεράστια ερωτηματικά σε σχέση με τη λειτουργία του Δήμου μας επί των ημερών σας, αλλά και τους κανόνες χρηστής διοίκησης που πρέπει να τον διέπουν.
Πιο συγκεκριμένα:
Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στις 4 Δεκεμβρίου 2020 – με το αριθ. πρωτ. 1890 έγγραφό σας και με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» εγκρίνατε υπηρεσία διαδικτυακής παρουσίασης της παραγωγής με τίτλο «Χριστουγεννιάτικο διαδικτυακό (anti-covid) χωριό», την οποία και αναθέσατε στην εταιρεία «Φ.ΣΠΥΡΟΣ-Ν.ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Ο.Ε.», Υπηρεσίες παραγωγής & παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που εδρεύει στο Περιστέρι, με συνολική δαπάνη της προμήθειας το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (21.700,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Την ίδια μάλιστα ημέρα υπογράψατε και την με αριθ. Πρωτοκόλλου 1891 σύμβαση με την συγκεκριμένη εταιρεία όπου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου και συγκεκριμένα το αντικείμενο και τα παραδοτέα, την αξία της σύμβασης (21,700 ευρώ), τον τρόπο καταβολής της αμοιβής του αναδόχου, τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις υποχρεώσεις του αναδόχου.
Σε έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο διαδίκτυο και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» διαπιστώσαμε, ότι και άλλοι Δήμοι στην Ελλάδα έχουν αναθέσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον ίδιο ανάδοχο με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο, την ίδια χρονική διάρκεια του έργου και τα ίδια παραδοτέα, μιας και πρόκειται για συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Αναλυτικά σας παρουσιάζουμε για το ίδιο έργο τα ποσά που διέθεσαν άλλοι Δήμοι:

1) ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, συνολική αξία σύμβασης 11.160,00 ευρώ!!!!

2) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ, συνολική αξία σύμβασης 6.200,00 ευρώ !!!!!

3) ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ συνολική αξία σύμβασης 5.000,00 ευρώ!!!!

Η μόνη διαφορά που διαπιστώσαμε στους παραπάνω είναι η μεγάλη οικονομική διαφορά στην αξία της συγκεκριμένης υπηρεσίας μιας και τα 21.700,00 ευρώ που αναγράφηκαν στη συγκεκριμένη σύμβαση του δικού μας Δήμου ήταν ένα ποσό περισσότερο από υπερδιπλάσιο και υπερτριπλάσιο των ποσών που διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν στις συμβάσεις των άλλων Δήμων που σας προαναφέραμε.
Μεγαλύτερη βέβαια έκπληξη μας προκάλεσε το γεγονός ότι μετά την δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου θέματος τροποποιήθηκε η αρχική σύμβαση σε έξι ημέρες και χωρίς καμία αιτιολογία (με αριθ. Πρωτ. 1891) και στη θέση της υπογράφηκε άλλη!!!!!! με την αριθμ. Πρωτ. 1938/ 10-12-2020 απόφασή του Προέδρου του Κέντρου Πολιτισμού , η οποία αναφέρει ως νέο ποσό της σύμβασης αυτή τη φορά – για το ίδιο πάντα έργο – το ποσό 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ !!!!!!!

Επειδή αυτή σας η ενέργεια είναι μέχρι στιγμής αδικαιολόγητη, έχει δε χαρακτηριστεί σε ΜΜΕ της πόλης ως «σκάνδαλο»
Επειδή η ενέργειά σας αυτή πλήττει το κύρος και την αξιοπιστία του Δήμου μας
Επειδή η ενέργειά σας αυτή δεν πρέπει να παραμείνει ως ένα ακόμα ηθικά και πολιτικά μελανό σημείο ανάμεσα στις ατελείωτες απευθείας αναθέσεις που πραγματοποιήσατε όλο το χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων σας
ΕΡΩΤΑΣΤΕ:

1ον Πώς αιτιολογείτε την μεγάλη οικονομική διαφορά της αρχικής σύμβασης που προκύπτει σε σχέση με τους προαναφερόμενους Δήμους που αγγίζει ακόμη και τα 16.700,00 ευρώ;

2ον Πώς ενώ αρχικά υπογράψατε την με αριθ. Πρωτοκόλλου 1891 σύμβαση με συνολική αξία 21.700,00 ευρώ, όταν δημοσιοποιήθηκαν από συγκεκριμένο Μ.Μ.Ε. τα ποσά με τα οποία άλλοι Δήμοι ανέθεσαν την συγκεκριμένη υπηρεσία με πολύ λιγότερα χρήματα, προστρέξατε άμεσα να εκδώσετε και να υπογράψετε νέα τροποποιητική απόφαση, μειώνοντας βέβαια την αξία της συγκεκριμένης υπηρεσίας χωρίς καμία αιτιολόγηση στα 11.160,00€;

3ον Αφού δε άλλαξε τίποτα τόσο στο αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας της σύμβασης όσο και στη χρονική διάρκεια της, γιατί εξαρχής με την με αριθμό Πρωτοκόλλου 1890 / 4-12- 2020 ανάθεσή σας, δεν προβλέψατε να ενημερωθείτε σωστά και να κοστολογήσατε την συγκεκριμένη υπηρεσία σε χαμηλότερη τιμή, ενώ το κάνατε αφού δημοσιοποιήθηκε και πήρε διαστάσεις το συγκεκριμένο θέμα;

4ον Τι από τα δύο συμβαίνει τελικά, είστε πολιτικά αδύναμοι να διαχειριστείτε απλά διαδικαστικά ζητήματα του Δήμου μας ή προβήκατε συνειδητά σε αυτή την συγκεκριμένη ενέργεια;

5ον Επειδή τα χρήματα που διαχειρίζεστε είναι χρήματα των δημοτών, ο Δήμαρχός Ξάνθης είναι ενήμερος για τις ενέργειές σας; Εάν ναι στηρίζει τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων αυτών;

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ»
Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΝΕΑ ΞΑΝΘΗ»
Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΥΡΑΤΖΗΣ