Main Menu

ΤΩΡΑ! Μεγάλη φωτιά στα Κιμμέρια Ξάνθης-Επιχειρούν 30 πυροσβέστες

Άμεση απάντηση Τοψίδη σε Κουρτίδη:” Μερικά πράγματα που είτε δεν ξέρει, είτε κρύβει ο κος Κουρτίδης”

Ο κος Κουρτίδης συνεχίζει να νομίζει ότι μπορεί να μας εμπαίζει και να αναφέρει μισές αλήθειες. Όσα έχουν ειπωθεί είτε στα ΜΜΕ είτε στο περιφερειακό συμβούλιο είναι καταγεγραμμένα και μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματα του. Για τις αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου είμαστε όλο αυτιά να τον ακούσουμε και να μας πει σε ποιον ή ποιους αφορούν καθώς και τι προσφέρουν για να δικαιούνται αυτής, ειδικότερα τώρα που συζητάμε για μία εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Η συνοχή και ‘’επέκταση’’ της παράταξης Μέτιου εμείς θεωρούμε ότι βασίζεται σε υλικές απολαβές, νόμιμες αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα με θετικό πρόσημο για τον πολίτη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα ήταν έκπληξη, ευχάριστη, αν ένας τους να μας αποδείκνυε το αντίθετο κάποια στιγμή.
Στους 18 μήνες που διοικεί το Νομαρχιακό ΚΕΚ (ο κος Κουρτίδης), φέρθηκε απαξιωτικά στον εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης στο διοικητικό συμβούλιο κο Οδ. Βουρβουκέλη και δεν ενημέρωσε όσον αφορά τις κινήσεις και τις συμβάσεις, τις αμοιβές και τις εισπράξεις οφειλόμενων με σαφή τρόπο και αντισυναδελφικά αρνήθηκε πολλάκις να χορηγήσει αντίγραφα αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου και άλλες πληροφορίες που του ζητήθηκαν αποδεικνύοντας έτσι τον «σεβασμό» του στη λειτουργία των οργάνων. Πέραν τούτου ανέφερε ο ίδιος ότι σκοπός του είναι να αναπτύξει το ΚΕΚ και για αυτό απαιτείται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως των 20.000 ευρώ κατά την εκτίμηση του.
Δεν ξέρουμε εάν γνωρίζει ότι με βάση τον Ν3852/2010 άλλα και προγενέστερες αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, από το 2011 ακόμη, το Νομαρχιακό ΚΕΚ θα έπρεπε να έχει οδηγηθεί σε εκκαθάριση μετά τη λήξη των προγραμμάτων που εκτελούσε και σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να έχει συμβεί το αργότερο μέχρι την 7η Ιουνίου 2030 (20 χρόνια από την εφαρμογή του σχετικού νόμου). Συνεπώς το Νομαρχιακό ΚΕΚ θα έπρεπε όχι να χρεώνει με οποιασδήποτε μορφής έξοδα την Περιφέρεια αλλά να έχει δρομολογηθεί από τη διοίκηση η παύση λειτουργίας και η εκκαθάριση του. Αυτά με βάση το άρθρο 199 του Ν3852/2010 αλλά και το υπ’ αριθ. 23238/26-07-12 έγγραφο του Τµήµατος Νοµικών Προσώπων, Ιδρυµάτων & Επιχειρήσεων της ∆/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών όπου αναφέρεται µε σαφήνεια ότι ‘’σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 199 του Ν. 3852/10 τα ΚΕΚ που έχουν συσταθεί από τις καταργούµενες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και έχουν πιστοποιηθεί ως τέτοια κατά την οικεία νοµοθεσία, περιέχονται αυτοδικαίως στις οικείες Περιφέρειες, από την έναρξη της λειτουργίας τους. Τα ανωτέρω ΚΕΚ συνεχίζουν να λειτουργούν µε τη μορφή σύμφωνα µε την οποία ιδρύθηκαν, µέχρι τη λήξη των προγραµµάτων τους.’’
Για άλλη μία φορά μέλη της διοίκησης του κου Μέτιου, επιμένουν να μας κουνάνε το δάχτυλο αντί να ασκούν ουσιαστική διοίκηση και επιδίδονται σε πολυλογίες και ευχολόγια χωρίς αντίκρισμα, ενίοτε αγνοώντας ακόμη το νόμο και τις σχετικές αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου.

Σημείωση: Για του λόγου το αληθές επισυνάπτεται και ο σχετικός νόμος:
Ν3852/2010 – Άρθρο 199
Μεταβατικές ρυθμίσεις για τις περιφερειακές επιχειρήσεις – Μετατροπή – Λύση επιχειρήσεων
‘’… 5. Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) που έχουν συσταθεί από τις καταργούμενες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και έχουν πιστοποιηθεί ως τέτοια κατά την οικεία νομοθεσία, περιέρχονται αυτοδικαίως στις οικείες ΜΜΕ συνεχίζουν να λειτουργούν με τη μορφή σύμφωνα με την οποία ιδρύθηκαν, μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Εξακολουθούν να διέπονται από τις ιδρυτικές τους διατάξεις, τους όρους του καταστατικού τους και τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προβλέπεται στη συστατική τους πράξη συγκεκριμένος χρόνος λειτουργίας, αυτός λήγει με την πάροδο εικοσαετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος. …’’