Main Menu

Ξάνθη: «Αποψίλωση – καθαρισμός οικοπέδων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς και για την προστασία του περιβάλλοντος»

Ο Δήμος Ξάνθης, ανταποκρινόμενος στην υπ’ αριθ.. 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1346/25-4-2012), ενημερώνει τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων ότι, «υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, καθώς και την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά».

Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου έως 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Οι εργασίες καθαρισμού θα πρέπει να ολοκληρωθούν από τους ιδιοκτήτες έως τις 31 Μαΐου 2021.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών στα ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1, περιπτ. 26 του Ν 3852/2010, και μετά από τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα, να παρεμβαίνει και να μεριμνά για την περιοδική καθαριότητα και την αποψίλωση (ξεχορτάριασμα), καταλογίζοντας όμως τα έξοδα και το πρόστιμο (πενήντα λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο «0,50€/τ/μ.») του οικείου χώρου στους ιδιοκτήτες που είναι υπεύθυνοι, σύμφωνα, με τις ίδιες ισχύουσες διατάξεις.