Main Menu

Δήμος Ξάνθης: Ανακοίνωση πρόσληψης 15 υπαλλήλων για την κάλυψη αναγκών-Πως κάνεις τα χαρτιά σου.

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας, διάρκειας δύο (2) μηνών
Έχοντας υπόψη:
1.   Τις διατάξεις του εδ.α’ της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως  αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’), σύμφωνα με τις οποίες: “Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.”
2.   Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες: “Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει”,
3.   Τις διατάξεις των άρθρων 37 – 39 του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α΄),
4.   Τις διατάξεις του άρθρου 225 του N.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’), σύμφωνα με τις οποίες για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων, δεν απαιτείται έκδοση πράξης ελέγχου νομιμότητας,
5.   Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α ΄/7-6-2010), όπως ισχύουν,
6. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ξάνθης, όπως δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1419/τ.Β΄/12.6.2013 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με τα με αριθμό 3217/τ.Β΄/14.9.2017 και 3095/τ.Β΄/1.8.2019 ΦΕΚ,
7.   Τη με αριθμό 893/25281/28-09-2020 (ΑΔΑ: Ω9ΙΡΩΚ8-1Ρ0) απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης, περί ορισμού Αντιδημάρχων.
8.   Τη με αριθμό 894/25284/28-9-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΚΕΩΚ8-ΔΩ3) απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους.
8.   Τη με αριθμό πρωτ. 14239/25.6.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των αντίστοιχων πιστώσεων.
9.   Τη με αριθμό 206/28.6.2021 (ΑΔΑ: ΨΖΣΟΩΚ8-9Σ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, περί έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση αναγκών καθαριότητας,
10.  Τις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, κατά τη διάρκεια των μηνών που χρήζουν άδειες θέρους οι εργαζόμενοι στο Τμήμα αυτό και εξαιτίας συνταξιοδοτήσεων, καθώς και αναρρωτικών αδειών.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη α) ενός (1) υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και β) δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη των πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑα) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας, β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ Κατηγορίας. δ) Κάρτα οδηγού (ψηφιακός ταχογράφος) ε) Αντίστοιχη εμπειρία σε οχήματα Γ΄ Κατηγορίας τουλάχιστον ενός

(-1-) έτους.

Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας, β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ Κατηγορίας. δ) Κάρτα οδηγού (ψηφιακός ταχογράφος) ε) Αντίστοιχη εμπειρία σε οχήματα Γ΄ Κατηγορίας τουλάχιστον ενός (-1-) έτους.

Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας, β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ Κατηγορίας δ) Κάρτα οδηγού (ψηφιακός ταχογράφος)

Δύο (2)  μήνες
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 14 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής Δύο (2) μήνες
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.       Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.
2.       Να έχουν τη φυσική υγεία και τη καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.       Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
     Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. Ειδικότεραα) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, υπολογιζόμενο με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω (σύμφωνα με το έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ. Α’/15-1-2021), έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν τον φορέα στον οποίο απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
  5. Βασικό τίτλο σπουδών (για τις ειδικότητες που απαιτείται).
  6. Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας (π.χ. βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας, βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, συμβάσεις κ.λπ.) (για την ειδικότητα που απαιτείται).
  7. Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (για την ειδικότητα που απαιτείται).
  8. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ Κατηγορίας. (για την ειδικότητα που απαιτείται).
  9. Κάρτα οδηγού (ψηφιακός ταχογράφος) (για την ειδικότητα που απαιτείται).
 
Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης και στον χώρο του πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ξάνθης και θα συντασσόμενου πρακτικού ανάρτησης.
Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολήείτε σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Δημαρχείο Ξάνθης – Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ 67132, για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κ. Ταταρίδου Ελένης και κ. Ιορδανίδου Παρθένας» (τηλ. επικοινωνίας : 2541028398), έως και την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021.   Στην περίπτωση της αποστολής της αίτησης ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Ε. ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αμέσως μετά την επιλογή των υποψηφίων.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους της οικείας ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
1. Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου  206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, εξαιρείται των διαδικασιών έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
2.  Κώλυμα  8μηνης απασχόλησης. Δεν  υπάρχει κώλυμα 8μηνης απασχόλησης, όταν ο  υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού κ.α.).
3. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της ως άνω σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.