Main Menu

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024
Ξάνθη, GR
10°
Μελωδικός 105.7 Super88 Radio

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Altermilk από την εταιρεία Campus, του ομίλου Εβροφάρμα

Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εκτροφής των ζώων και η επίτευξη ουδέτερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, παραμένει σταθερός προσανατολισμός του κλάδου. Ο καταρτισμός και η βελτιστοποίηση των κατάλληλων πρωτοκόλλων προκύπτουν από οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα που πραγματοποιούνται σε πραγματικές συνθήκες πεδίου.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι και το έργο «Μελέτη Εναλλακτικής Διατροφής Γαλακτοπαραγωγικών Αγελάδων» – ALTERMILK, το οποίο υλοποιήθηκε από την εταιρεία Campus του ομίλου Εβροφάρμα, σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του καθηγητή κ. Γεωργίου Βαλεργάκη του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας και την Κλινική Παραγωγικών Ζώων του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βασικός στόχος του έργου ήταν να καταδειχθεί με επιστημονική τεκμηρίωση (αποδόσεις και δείκτες υγείας των ζώων, ποιότητα του γάλακτος), η δυνατότητα πλήρους αντικατάστασης του σογιάλευρου στα σιτηρέσια των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων από φιλικές προς το περιβάλλον, εγχώρια κατά κύριο λόγο παραγόμενες, εναλλακτικές πρωτεϊνούχες ζωοτροφές.

Το σογιάλευρο, υποπροϊόν της παραγωγής του σογιέλαιου από τα σπέρματα της σόγιας (Glycine max) αποτελεί σε όλο τον κόσμο, βασική συμπυκνωμένη ζωοτροφή στα σιτηρέσια των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. Σαν κύριο ρόλο έχει την κάλυψη των πρωτεϊνικών τους αναγκών καθώς περιέχει 44-47% ολικές αζωτούχες ουσίες. Όμως, αποτελεί μια ζωοτροφή που εισάγεται στην Ελλάδα από μακρινές περιοχές (Λατινική Αμερική, Ασία), γεγονός που συνεπάγεται μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση (carbon footprint). Επίσης, οι τιμές του σογιάλευρου παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση τόσο κατά τη διάρκεια του έτους όσο και μεταξύ των ετών και ταυτόχρονα, στη μεγάλη πλειονότητά του προέρχεται από γενετικά τροποποιημένα (GMO) φυτά, χαρακτηριστικό γενικά μη επιθυμητό από τον σύγχρονο καταναλωτή. Επιπλέον, θεωρείται ότι εμπίπτει στην κατηγορία των τροφίμων για τα οποία υπάρχει τροφικός ανταγωνισμός μεταξύ ανθρώπων και ζώων, καθώς μέρος του μπορεί μετά από ειδική επεξεργασία να χρησιμοποιηθεί στη διατροφή του ανθρώπου. Για τους λόγους αυτούς, παγκοσμίως, το ενδιαφέρον για την αντικατάστασή του από άλλες πρωτεϊνούχες ζωοτροφές είναι μεγάλο.

Το ερευνητικό πρόγραμμα διήρκεσε 2 έτη και εφαρμόστηκε σε 2 διαφορετικές χρονικές περιόδους. Χρησιμοποιήθηκαν εκατοντάδες αγελάδες από τη μονάδα της εταιρείας Campus στην Μέστη Έβρου, σε 5 διαφορετικές φάσεις του παραγωγικού τους κύκλου. Δοκιμάστηκαν παράλληλα, «συμβατικά» σιτηρέσια με το σογιάλευρο ως κύρια πρωτεϊνούχα ζωοτροφή και «εναλλακτικά» σιτηρέσια, στα οποία χρησιμοποιήθηκαν το κραμβάλευρο, ο βαμβακόσπορος και υποπροϊόντα καλαμποκιού που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Διενεργούνταν συνεχώς χημικές αναλύσεις τόσο των μεμονωμένων ζωοτροφών όσο και των σιτηρεσίων, ενώ για τα τελευταία γινόταν και αξιολόγηση της φυσικής μορφής τους. Η παρακολούθηση της υγείας των ζώων ήταν επισταμένη και η παραγωγικότητα των ζώων καταγραφόταν καθημερινά (ποσότητα γάλακτος, περιεκτικότητα σε λίπος και πρωτεΐνη). Σε μηνιαία βάση γινόταν εκτίμηση του Δείκτη Θρεπτικής Κατάστασης, διενεργούνταν δειγματοληψίες αίματος σε μεγάλο αριθμό ζώων και καταρτίστηκε πλήρες προφίλ που περιελάμβανε μεγάλο αριθμό μεταβολικών και βιοχημικών δεικτών (ασβέστιο, φωσφόρος, κάλιο, ολικές πρωτεΐνες, ουρεϊκό άζωτο, χοληστερόλη, β-υδροξυβουτυρικό οξύ, ασπαραγινική αμινοτρανσφεράση).

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά. Η αντικατάσταση του σογιάλευρου δεν είχε καμία αρνητική επίδραση στην υγεία και την παραγωγικότητα των ζώων ή στην ποιότητα του γάλατος. Συνεπώς, όταν τα σιτηρέσια των αγελάδων καταρτίζονται σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και υπάρχει η σχετική οργάνωση, η αντικατάσταση μπορεί να γίνει άφοβα, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εξασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία Εβροφάρμα εφαρμόζει πλέον συστηματικά αυτή τη διατροφική προσέγγιση και σχεδιάζει νέες ανάλογες κινήσεις για το μέλλον, πάντοτε σε συνεργασία με τους αντίστοιχους επιστημονικούς φορείς.

O επικεφαλής, διευθυντής της φάρμας γεωπόνος κ. Παύλος Παπαζηλάκης δήλωσε:

Τα τεκμηριωμένα συμπεράσματα του ερευνητικού έργου, μας δίνουν την δυνατότητα να εφαρμόσουμε εναλλακτικές συνταγές διατροφής των αγελάδων μας που στοχεύουν στην υγεία του κοπαδιού, στην παραγωγή ανωτέρας ποιότητας γάλακτος και στη μείωση στο αποτύπωμα άνθρακα, αφού οι ζωοτροφές πλέον προέρχονται και παράγονται από προμηθευτές πλησίον της φάρμας.

Τα πιο πάνω μετρήσιμα αποτελέσματα εναρμονίζονται πλήρως με την επιχειρηματική πολιτική της κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζει ο όμιλος Εβροφάρμα. Όπως είναι γνωστό, διαθέτει και λειτουργεί μονάδα παραγωγής βιοαερίου ισχύος 1MW, που εκτός της παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, παράγεται επίσης το υπόλειμμα που αποτελεί άριστο εδαφοβελτιωτικό (πλούσιο σε Άζωτο- Κάλιο- Φώσφορο και ιχνοστοιχεία) για τα χωράφια των συνεργατών αγροτών που προμηθεύουν τις ζωοτροφές των αγελάδων μας.