Main Menu

SunlightGroup: Εντυπωσιακές επιδόσεις για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Νέα Υψηλά κερδοφορίας, έσοδα 1.087,7 εκατ. ευρώ,προσαρμοσμένο EBITDA €110.2 εκατ. ευρώ

– Έσοδα ύψους 1.087,7 εκατ. ευρώ και ισχυρή αύξηση εσόδων κατά 161,2%

(120,7 εκατ. ευρώ αύξηση καθαρών εσόδων ή 12,6% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση)

– Προσαρμοσμένο EBITDA€110.2.εκατ. ευρώ

– Επενδύσεις (CAPEX)124,4 εκατ. ευρώ για την παραγωγή και την καινοτομία λιθίου, καθώς και για την επέκταση της δυναμικότητας μολύβδου οξέος.

– Περισσότερο από το 28% των εσόδων του τομέα Βιομηχανικής Ηλεκτροκίνησης προήλθε από προϊόνταιόντων λιθίου.

– Η Βιομηχανική Ηλεκτροκίνηση στις ΗΠΑαντιπροσωπεύει ήδη περισσότερο από το 20% των πωλήσεων του Ομίλου με υψηλή αναπτυξιακή πορεία.

– Δαπάνες ύψους 155,8 εκατ. ευρώ για μισθούς, παροχές και κοινωνική ασφάλιση έναντι 53,3 εκατ. ευρώ το 2022.

Η SunlightGroup, μέλος του διεθνούς επενδυτικού OμίλουOlympiaπαρουσίασε ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις το 2023. Με τα έσοδα να ανέρχονταισε 1.087,7 εκατ. ευρώ,σημειώνοντας σημαντική αύξηση από 416,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος και άνω των 120 εκατ. ευρώ σε ετησίως συγκρίσιμη βάση, η ανάπτυξη του Ομίλου Sunlight προήλθε από μια σειρά βασικών παραγόντων.Πρώτον, η ενοποίηση των επιχειρήσεων που αποκτήθηκαν πρόσφατα, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δεύτερον, η αύξηση των πωλήσεων κυρίως λόγω αυξημένων όγκων, ιδίως στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, και η αυξημένη ζήτηση για τις καινοτόμες Νέες Ενεργειακές Λύσεις του Ομίλου τροφοδότησαν περαιτέρω την επέκτασή μας. Παράλληλα τα έσοδα αυξήθηκαν με εντυπωσιακό ρυθμό κατά 161,2%, τα κέρδη σημείωσαν επίσης αξιοσημείωτη βελτίωση κατά 141%, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσητου Ομίλου Sunlight να αναπτύσσεται τόσο σε επίπεδοπωλήσεων όσο σε επίπεδο τελικής κερδοφορίας, και παράλληλα να επενδύει  σημαντικά ποσά σε νέα εγχειρήματα στο χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Το 2023, ο Όμιλος Sunlight ξεκίνησε μια εκτεταμένη σειρά συγχωνεύσεων και εξαγορών, επιταχύνοντας το πρόγραμμα καινοτομίας του και επιτυγχάνοντας βιώσιμη αύξηση του όγκου πωλήσεων. Παράλληλα, διεύρυνε την πελατειακή βάση και εισήλθε σε νέες εφαρμογές, οι οποίες θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη μελλοντική δημιουργία πωλήσεων και κερδοφορίας.

Επιπλέον, 124,4 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για ΚεφαλαιουχικέςΔαπάνεςτο 2023, με κύρια εστίαση στην επέκταση της ανάπτυξης καινοτομίας και παραγωγικών δυνατοτήτων στην τεχνολογία ιόντων λιθίου, καθώς και στην επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων στην καθιερωμένητεχνολογία μολύβδου-οξέος. Αυτή η στρατηγική κατανομή των πόρων αντανακλά την αφοσίωση της Sunlight στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για λύσεις αποθήκευσης ενέργειας με μια προσέγγιση που δεν εξαρτάται από την τεχνολογία.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2023, ο ΛάμπροςΜπίσαλας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Sunlight,σημείωσε: «Τα λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα του 2023 υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα και τη δέσμευση του Ομίλου Sunlight για βιώσιμη ανάπτυξη εν μέσω δύσκολων οικονομικών συνθηκών, με τις στρατηγικές επενδύσεις να οδηγούν σε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς δείκτες. Παρά τις δυσκολίες, όπως την κάμψη της παγκόσμιας αγοράς Βιομηχανικής Ηλεκτροκίνησης λόγω των υψηλών επιτοκίων, της χρηματοοικονομικής αστάθειας, των μακροοικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων, την αύξηση του ενεργειακού κόστους και τις σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις σε πρώτες ύλεςκαι εργατικό κόστος, ο οργανισμός μας είναι έτοιμος να συνεχίσει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο, ιδίως στις αγορές της ΕΜΕΑ, των ΗΠΑ και της Νοτιοανατολικής Ασίας-Ωκεανίας, όπου λειτουργούμε συνολικά 16 εργοστάσια και 35 εγκαταστάσεις πωλήσεων και εξυπηρέτησης.

Το 2023, φτάσαμε σε μια σημαντικήκαμπή της πορείας μας, εστιάζοντας στην ενίσχυση της δεξαμενής ταλέντων μας για να συνεχίσουμε να προωθούμε την μελλοντική αναπτυξιακή μας πορεία. Με μια ενισχυμένη ομάδα, ξεκινάμε μια συνολική αναδιοργάνωση με στόχο την προώθηση μεγαλύτερης ευελιξίας και διαρθρωτικής σαφήνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αυτή η στρατηγική κίνηση θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιδιώξουμε πιο φιλόδοξους στόχους με αυτοπεποίθηση, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Με την αμέριστη υποστήριξη των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου μας, παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Ο Όμιλος Sunlight συνεχίζει να διαθέτει σημαντικούς πόρους από τον ισολογισμό για την καινοτομία, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις τεχνολογίες ιόντων λιθίου σε διάφορους τομείς. Αξιοσημείωτης σημασίας είναι οι επενδύσεις μας στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε κλίμακα δικτύου, παράλληλα με την ανάπτυξη στοιχείωνλιθίου προσαρμοσμένων για βιομηχανικές εφαρμογές εκτός δρόμου, που σηματοδοτείται από τη δημιουργία της πιλοτικής γραμμής παραγωγής μας στην Ξάνθη, Ελλάδα. Παρότι ο αντίκτυπος των νέων εγχειρημάτων στα έσοδα μπορεί να απαιτήσει αρκετά ακόμη τρίμηνα ή και χρόνια για να υλοποιηθεί, παραμένουμε βέβαιοι ότι οι επενδύσεις αυτές θα καθορίσουν το μέλλον μας ως κορυφαίου παγκόσμιου παρόχου λύσεων αποθήκευσης ενέργειας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας που συνεχίζουν να αποτελούν πηγή έμπνευσης για εμάς. Οι άνθρωποί μας είναι οι συντελεστές αυτής της επιτυχίας και ανυπομονώ να δω τι μπορούμε να επιτύχουμε όλοι μαζί στη συνέχεια».

Στην επιδίωξη συνεχών ευκαιριών ανάπτυξης, ο Όμιλος Sunlight παραμένει σταθερός στην καλλιέργεια ενός ισχυρού και εξειδικευμένου ανθρώπινου  δυναμικού. Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ο Όμιλος διέθετε συνολικά 3.630 εργαζομένους, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 2.075 άτομα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος – ένα αξιοσημείωτο ποσοστό ανάπτυξης 133%. Στις 31 Δεκεμβρίου  2023, το 56,2% του ανθρώπινου δυναμικού δραστηριοποιείται εκτός των συνόρων της Ελλάδας, με αξιοσημείωτη επέκτασηνα παρατηρείταικυρίως στη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της στην ευημερία των εργαζομένων, οι δαπάνες της εταιρείας για μισθούς, παροχές και κοινωνική ασφάλιση αυξήθηκαν σε 155,8 εκατ. ευρώ το 2023, έναντι 53,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.