Main Menu

Ξάνθη: Εξώδικο από 17 γονείς νηπίων προς το Δήμο Ξάνθης για τις ακατάλληλες συνθήκες νηπιαγωγείου.

Εξώδικο έστειλαν στο Δήμο Ξάνθης συνολικά 17 γονείς νηπίων και προ νηπίων  για τις ακατάλληλες συνθήκες που επικρατούν στο 9ο νηπιαγωγείο Ξάνθης στο οποίο υποχρεώνονται να στεγάζονται τα παιδιά τους για την προσχολική τους εκπαίδευση.

Αναλυτικά το εξώδικο αναφέρει τα εξής:

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

1. Ευστράτιου Κοντού, κατοίκου Ξάνθης (ΑΦΜ 102715540).

2. Αναστασίας Αυγερινού, κατοίκου Ξάνθης.

3. Βασιλικής Κοντού, κατοίκου Ξάνθης.

4. Σοφίας Λεντζάκη, κατοίκου Ξάνθης.

5. Μιχαήλ Μιχαηλίδη, κατοίκου Ξάνθης.

6. Ζωγραφιάς Πετρακοπούλου, κατοίκου Ξάνθης.

7. Ευαγγελίας Αθανάσογλου, κατοίκου Ξάνθης.

8. Στέφανου Ματζίρη, κατοίκου Ξάνθης.

9. Βιολέτας Σουντουλίδου, κατοίκου Ξάνθης.

10. Μαρίας Παπάζογλου, κατοίκου Ξάνθης.

11. Αναστασίας Xατζηϊωάννου, κατοίκου Ξάνθης.

12. Ευτυχίας Μυλωθρού, κατοίκου Ξάνθης.

13. Μαρίας Βαλκάνη, κατοίκου Ξάνθης.

14. Μαρίας Πεχλιβάνη, κατοίκου Ξάνθης.

15. Θεοδώρας Σωτηριάδου, κατοίκου Ξάνθης.

16. Μαριλένας Στανίδου, κατοίκου Ξάνθης.

17. Ιωάννας Βογιατζή, κατοίκου Ξάνθης.

Π Ρ Ο Σ

Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με την επωνυμία «Δήμος Ξάνθης», που εδρεύει στην Ξάνθη και εκπροσωπείται νόμιμα, από τον κ. Δήμαρχο Ξάνθης.

Κοιν.: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / Γενική Δνση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης / Δνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωση Π.Ε. / Τμήμα Β΄ – Μαθητικής Μέριμνας & Σχολικής Αγωγής.

Όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι, είμαστε γονείς μαθητών (νηπίων και προνηπίων) του 9ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης.

Η έναρξη των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους (2020-2021), μας βρήκε μπροστά σε μία μεγάλη και ιδιαίτερα απογοητευτική έκπληξη, εις ότι αφορά την φοίτηση των παιδιών μας.

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, με την ΥΑ 127860/Δ1/13-8-2019 (ΦΕΚ 3233/Β/22-8-2019) “Τροποποίηση της Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019 (ΦΕΚ 623/Β’/2019) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ορισμός Δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020» και της 100872/Δ1/24-06-2019 (ΦΕΚ 2569/Β’/2019) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ορισμός Δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021» και συγκεκριμένα με το άρθρο 2 ορίσθηκε ότι ο Δήμος Ξάνθης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εντάσσονταν στους Δήμους στους οποίους, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, θα εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περιπτ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).

Με δεδομένο αυτό ο Δήμος Ξάνθης όφειλε να έχει φροντίσει ήδη από τον περασμένο Αύγουστο του 2019, όταν και εξεδόθη η σχετική Υπουργική Απόφαση, ώστε να είναι έτοιμες οι εγκαταστάσεις που θα στεγάσουν τους νέους και αυξημένους σε αριθμό μαθητές του νηπιαγωγείου, αφού πλέον η διετής προσχολική εκπαίδευση γινόταν υποχρεωτική. Υπήρχε δηλαδή όλος ο αναγκαίος χρόνος, ώστε να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, που θα στέγαζε με ασφάλεια τα νηπιακής ηλικίας παιδιά μας.

Και ενώ αναμέναμε την έγκαιρη από κάθε άποψη έναρξη των εργασιών, διαπιστώναμε ότι καμία απολύτως εργασία δεν γινόταν μέχρι και τα μέσα του καλοκαιριού του 2020. Τον προβληματισμό μας αυτό τον διατυπώσαμε εγγράφως και προφορικώς στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, απ’ όπου λάβαμε την απάντηση ότι ο Δήμος Ξάνθης έχει δηλώσει προς το Υπουργείο ότι θα είναι καθ’ όλα έτοιμος !!! κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ο προβληματισμός μας προς το Υπουργείο Παιδείας είχε να κάνει αφενός με το γεγονός της μη έναρξης των εργασιών από τον Δήμο Ξάνθης και αφετέρου από το γεγονός ότι παρά την ύπαρξη ιδιαίτερα αυξημένων επιδημιολογικών φαινομένων του covid-19 στην περιοχή, το Υπουργείο έμενε στην απόφασή του να ισχύσει η διετής προσχολική εκπαίδευση από το τρέχον σχολικό έτος, με ότι αυτό μπορεί να σημάνει για τα περιστατικά αυξημένου συγχρωτισμού μεταξύ των παιδιών, ενώ το προηγούμενο σχολικό έτος, χωρίς κανένα επιδημιολογικό φορτίο, ανέστειλε την εφαρμογή της σχετικής διάταξης, κάτι που, κατά την άποψή μας, θα μπορούσε να πράξει και φέτος.

Παρά λοιπόν τις διαβεβαιώσεις αμφοτέρων των φορέων, το νέο σχολικό έτος μας βρήκε αντιμέτωπους με:

α) την ύπαρξη εντός του προαύλιου χώρου του σχολείου δύο (2) τσιμεντένιων βάσεων, όπου υποτίθεται ότι ΘΑ τοποθετηθούν οι αίθουσες, που ΘΑ στεγάσουν τα παιδιά μας, χωρίς καμία ουσιαστική φύλαξη αυτών των χώρων απέναντι στα παιδιά μας, που αναγκάζονται να παίζουν σήμερα πάνω σε αυτές, αφού αυλή πλέον δεν υπάρχει, δυσχεραίνοντας έτσι και το έργο φύλαξης των δασκάλων.

β) την υποχρέωση ενός αριθμού 40 νηπίων να πρέπει “προσωρινά” να στεγαστούν στον χώρο του 9ου Δημοτικού Σχολείου, εκ των οποίων 15 νήπια στεγάζονται στον 1ο όροφο του σχολείου, σε μία αίθουσα κοινώς απαράδεκτη αφού υποχρεούνται να ανεβαίνουν 30 σκαλοπάτια με μόνη επιτήρηση την δασκάλα τους και τα υπόλοιπα 25 παιδιά στεγάζονται στο γυμναστήριο του σχολείου, χωρίς να γνωρίζουμε το πότε ακριβώς και υπό ποιές συνθήκες θα επιστρέψουν στον χώρο του νηπιαγωγείου. Μάλιστα πληροφορούμαστε ότι σε άλλα σχολεία του Δήμου τα νήπια στεγάζονται προσωρινά σε προθαλάμους δημοτικών σχολείων και σε γυμναστήρια. Σε ερωτήσεις μας δε στους υπευθύνους κανείς δεν γνωρίζει το πότε θα τοποθετηθούν αυτές οι αίθουσες.

γ) την τοποθέτηση δύο (2) χημικών τουαλετών ενηλίκων τύπου εργοταξίου στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου, όπου υποτίθεται ότι θα εξυπηρετούνται τα παιδιά μας, κίνηση επιεικώς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, λαμβανομένου υπόψη και του νεαρού της ηλικίας των νηπίων. Είναι παντελώς απαράδεκτη η εικόνα να υποχρεούνται να συνοδεύουν οι δάσκαλοι τα παιδιά στην αυλή και σε σειρά να επισκέπτονται το ένα μετά το άλλο τις χημικές αυτές τουαλέτες.

δ) την αναμονή τοποθέτησης νέων αιθουσών τύπου προκάτ, με την προφανή χρήση κλιματιστικού ως μέσου θέρμανσης. Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση των κλιματιστικών έχει κριθεί ότι ευνοεί την μετάδοση του κορονοϊού σε κλειστούς χώρους.

Όλα τα παραπάνω είναι επιεικώς απαράδεκτα εν έτη 2020 και επιδεικνύουν το μέγεθος της προχειρότητας που χαρακτηρίζει τις αρχές, έναντι των παιδιών μας και μάλιστα σε μία τόση μικρή και ευαίσθητη ηλικία.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι θα ήταν πολύ εύκολο στους εκπροσώπους του Δήμου Ξάνθης να επικαλεστούν ότι η καθυστέρηση στην τοποθέτηση των αιθουσών δεν βαρύνει τους ίδιους, αλλά την εταιρία που ανέλαβε το έργο ή το ίδιο το Υπουργείο. Ακόμη όμως και αυτό να ισχύει θα μπορούσατε ως Δήμος Ξάνθης, να ενημερώσετε εγκαίρως το Υπουργείο Παιδείας, ότι δεν είστε έτοιμοι, ώστε να προβεί το Υπουργείο σε νέα αναστολή εφαρμογής της υποχρεωτικότητας της διετούς προσχολικής εκπαίδευσης, τουλάχιστον για την φετινή χρονιά, όπως πολύ ορθά έπραξαν άλλοι Δήμοι ανά την Επικράτεια.

Αντιθέτως ο Δήμος Ξάνθης στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων, αδιαφορώντας πλήρως για την τύχη των παιδιών μας, επιλέγοντας ουσιαστικά να “πετάξει” τα παιδιά μας από δω και από κει, προσφέροντάς τους την χρήση χημικών τουαλετών ως ένδειξη σεβασμού.

Επειδή η συμπεριφορά του Δήμου Ξάνθης έχει δημιουργήσει μείζον ζήτημα για εμάς και κυρίως για την υγεία των παιδιών μας.

Επειδή μέχρι και σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απολύτως ενημέρωση για το τι προτίθεστε να πράξετε για την επίλυση των προβλημάτων που εσείς δημιουργήσατε.

Κατόπιν των ανωτέρω και επιφυλασσόμενοι παντός ετέρου νομίμου δικαιώματός μας.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να προβείτε ΑΜΕΣΑ και χωρίς καθυστέρηση σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εξάλειψη του προβλήματος που δημιουργήσατε.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι σας καθιστούμε αποκλειστικά υπεύθυνους για οποιοδήποτε ζήτημα ασφάλειας και υγείας των παιδιών μας ήθελε προκληθεί από τις παραλείψεις και τις ενέργειές σας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Δήμο Ξάνθης, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον κ Δήμαρχο Ξάνθης, κάτοικο Ξάνθης, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν στο σύνολό της, στη συνταχθησομένη έκθεση επίδοσης.

Ξάνθη, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Ιωάννης Κ. Τσιλιγγίρης

Δ ι κ η γ ό ρ ο ς