Main Menu

Με τηλεδιάσκεψη και 17 θέματα προς συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης τη Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Σας προσκαλούμε, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 11 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

01ο ΘΕΜΑ : Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄)» και επανέκδοση του εντύπου της άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
02ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα ‘μικρό επιβατικό’ στην εγκατάσταση ‘Οικία’ σε αγροτεμάχιο με α.δ.33 σε δημοτική οδό αγροκτήματος Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
03ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα ‘μικρό επιβατικό’ στην εγκατάσταση ‘ελαιοτριβείο’ σε δημοτική οδό αγροκτήματος Χρύσας Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
04ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα ‘ελαφρύ Φορτηγό’ στην εγκατάσταση ‘Οικία’ σε αγροτεμάχιο έκτασης 1640,80 τ.μ. σε δημοτική οδό αγροκτήματος Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
05ο ΘΕΜΑ : Παράταση της μίσθωσης του διαμερίσματος Β΄ στη Δημοτική Αγορά». την παράταση της μίσθωσης του διαμερίσματος Β΄ στη Δημοτική Αγορά». (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
06ο ΘΕΜΑ : Μείωση μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ’ αριθ. 132/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) με θέμα « Τροποποίηση της συστατικής πράξης- διεύρυνσης αντικειμένου της Δημοτικής Επιχείρησης Ξάνθης (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ’ αριθ. 81/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) με θέμα « Τροποποίηση των άρθρων 43 και 48 του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης και Υδροληψίας της (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
09ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή παραίτησης τακτικού και αναπληρωματικού μέλους από το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) αντικατάσταση αυτών & συνεπής τροποποίηση της με αριθ. 201/2019 προγενέστερης απόφασης. (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
10ο ΘΕΜΑ : Ορισμός ποσοστού μείωσης μισθώματος, σύμφωνα με την 1225/07-10-2020 απόφαση Υπ.Οικ. (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση αγοράς οικοπέδου για δημιουργία παιδικής χαράς στη Σταυρούπολη με τη διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση αγοράς οικοπέδου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στη Σταυρούπολη με τη διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
13ο ΘΕΜΑ : Δωρεάν παραχώρηση στο Δημοτικό Αμφιθέατρο, που βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου ¨Στέγης¨ στο Σωματείο « Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Ξάνθης» (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
14ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δύο (2) νέων ΚΕΠ στο Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
15ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπ’ αριθ.28/20 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με: «Αποδοχή της αρ.πρωτ.756/13-02-2020 (Α.Δ.Α 6ΠΩΞ7ΛΒ-ΤΧΖ) Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534, εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης και τροποποίηση τής με αριθμ.213/2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου» (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ)
16ο ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της με αριθ. 79/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
17ο ΘΕΜΑ : Έκδοση νέων κωδικών για τη χρήση (e- banking) από τους τηρούμενους λογαριασμούς του Δήμου Ξάνθης, κατάργηση των υφιστάμενων κωδικών, λόγω συνταξιοδότησης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης. (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ