Main Menu

Ξάνθη: Εργασίες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης για την τοποθέτηση οπτικών ινών.

Έχοντας υπόψη:

α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 1, 103, 104, 105, & 109 του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 και ισχύει σήμερα

β) Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει

γ) Το άρθρο 420 του Π.Κ.

δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

ε) Την υπ’ αριθμ. -563- Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης από 02/07/2021

στ) Το από 05.07.2021 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της «ΕΓΝΑΤΙΑ GROUP» και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων κατά τη διάρκεια εργασιών για την τοποθέτηση οπτικών ινών, στην πόλη της Ξάνθης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

 1. Χορηγούμε άδεια εκτέλεσης εργασιών, απαγορεύουμε την στάση και τη στάθμευση όλων των οχημάτων και περιορίζουμε την κυκλοφορία των οχημάτων, σε οδούς στο κέντρο της πόλης της Ξάνθης, λόγω εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών για την εταιρεία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝΕ Α.Ε.».
 2. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις οδούς α) 28ης Οκτωβρίου, από το ύψος της πλατείας Ελευθερίας στην οδό Μπρωκούμη μέχρι την Κεντρική Πλατεία και την τομή της με την οδό Μιχαήλ Καραολή, β) στην οδό Μιχαήλ Καραολή, από την τομή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου μέχρι την αρχή της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου, γ) Βασιλέως Κωνσταντίνου από την τομή της με την Μιχαήλ Καραολή μέχρι την αρίθμηση 5. Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά σε όλη τη διάρκεια των έργων.
 3. Οι εργασίες θα λάβουν χώρα με τον εξής προγραμματισμό:
  1. Δευτέρα 05/07/2021: εκσκαφή από 28ης  Οκτωβρίου με Μπρωκούμη έως 28ης Οκτωβρίου με Τσιμισκή (200 μέτρα)
  2. Τρίτη 06/07/2021: εκσκαφή από 28ης Οκτωβρίου με Τσιμισκή έως 28ης Οκτωβρίου με Μιχαήλ Καραολή (περίπου 200 μέτρα)
  3. Τετάρτη 07/07/2021: εκσκαφή από Μιχαήλ Καρολή με Θερμοπυλών έως την Βασιλέως Κωνσταντίου στην αρίθμηση -5- (περίπου 160 μέτρα) και τέλος έργου έμπροσθεν καταστήματος «stradivarious». Επίσης θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση με ασφαλτικό 200 μέτρα στην οδό 28ης Οκτωβρίου.
  4. Πέμπτη 08/07/2021: αποκατάσταση με ασφαλτικό υπόλοιπων 300 μέτρων οδών (28ης Οκτωβρίου και Μιχαήλ Καραολή) καθώς και αποκατάσταση κυβόλιθων πεζόδρομου στην Βασιλέως Κωνσταντίνου.
  5. Οι εργασίες κάθε ημέρα θα πραγματοποιούνται από την 07:00 έως την 18:00 ώρα. Σημειώνεται ότι κατά τις μεσημβρινές ώρες κοινής ησυχίας δεν θα λαμβάνουν χώρα θορυβώδεις εργασίες.
 4. Κατά τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τις ώρες μη πραγματοποίησης εργασιών, οι προειδοποιητικές πινακίδες να είναι ευκρινέστατα τοποθετημένες προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή τραυματισμού οποιουδήποτε.
 5. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία σε συντρέχουσα περίπτωση με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης να τοποθετηθεί σχετική σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών και των πεζών.
 6. Με το πέρας των εργασιών η οδός να παραδοθεί στην κυκλοφορία καθαρή από ξένες ύλες, μηχανήματα, πινακίδες και λοιπά αντικείμενα.

 

Άρθρο 2ο

α) Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν τις χρονολογίες και ώρες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπομένων πινακίδων ή από την έναρξη ρύθμισης των μέτρων από τροχονόμους.

β) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3542/2007 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, το οποίο δύναται ανάλογα τις κυκλοφοριακές συνθήκες να διαφοροποιήσει την ώρα έναρξης και λήξης των περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων και να απαγορεύσει την κυκλοφορία σε οποιαδήποτε οδό, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

δ) Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420  Π.Κ. και των άρθρων του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-